Gọi: 0909936282 Nhắn tin: 0909936282 Nhắn tin qua zalo với Cá Sấu Hoa Cà Nhắn tin qua facebook với Cá Sấu Hoa Cà
Xem ngay

BƯỚC 1: XÂY DỰNG NHẬN THỨC

Thông qua các hoạt động: Giải thích, lôi kéo Sự Tham Gia của tất cả nhân viên để xác định các yêu cầu mong đợi của công ty.

Cung cấp tiền lương và các nhu cầu vật chất phù hợp với khả năng doanh nghiệp và mức chung của thị trường để kêu gọi sự tham gia của nhân viên.

BƯỚC 2: HÌNH THÀNH THÁI ĐỘ ỨNG XỬ ĐÚNG

Tạo ra tin cậy của mọi người về phương thức quản lý mới, mỗi người được họat động tự do, được ràng buộc bởi các giá trị mà họ cùng nhau đưa ra . Cam kết rằng mỗi người sẽ được bảo vệ và nhận được thu lao xứng đáng nếu thực hiện đúng những đều mà mình đã đưa ra.

Phát hiện các nhân tố tích cực, ưu tiên phát triển họ. Cung cấp các nhu cầu vật chất, nhu cầu An toàn và Nhu cầu xã hội.

BƯỚC 3: HÌNH THÀNH HÀNH VI ĐÚNG

Các thành viên sẽ hợp tác với nhau một cách tự nguyện và sẳn sàng làm trên cả trách nhiệm của mình để đạt được kết quả tốt nhất.

Xây dựng đội ngũ cán bộ nồng cốt. Cung cấp các nhu cầu vật chất, nhu cầu An toàn và Nhu cầu xã hội cho nhân viên theo năng suất.

BƯỚC 4: PHÁT TRIỂN CÁC GIÁ TRỊ CÁ NHÂN

Mọi người sẽ tự khẳng định mình, tự phát triển. Mỗi người sẽ tìm được thế mạnh của mình và niềm mơ ước của mình để theo đuổi. Có người sẽ phát triển nhanh và mạnh, có người rời bỏ công việc để theo đuổi ước mơ của mình. Tự nhận ra bản thân vượt lên cả những gì mà cá nhân mong đợi.

Hỗ trợ phát triển cho tất cả nhân viên. Cung cấp các nhu cầu vật chất, nhu cầu An toàn và Nhu cầu xã hội cho tất cả nhân viên theo lợi tức.

SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ - MỤC TIÊU

I. Giá trị

Từ tháng 10/07 đến tháng 02/08 các quản trị viên từ tổ trưởng trở lên đã cùng nhau thảo luận và tìm ra các giá trị mà chúng ta cam kết sẽ tuân thủ như sau:

TRUNG THỰC – TRÁCH NHỊÊM – HỢP TÁC –TẬN TÂM

II. Sứ mệnh

Chúng ta, con em của các bậc tiền nhân khẩn hoang vùng đất Sài gòn trên 300 năm trước, từ mọi miền đất nước đến đây cùng nhau xây dựng LÀNG NGHỀ CÁ SẤU SÀI GÒN quê hương thứ hai của mình. Chúng ta là nhà chuyên nghiệp về cá sấu, chúng ta sẽ khai thác tiềm năng lớn lao của cá sấu ở Thành phố Sài Gòn để sáng tạo ra các sản phẩm mới; các sản phẩm nầy hướng đến phục vụ cho các nhu cầu đa dạng của con người trong lĩnh vực Thời trang và Thực phẩm dinh dưỡng.

Thông qua các hoạt động có ĐẠO ĐỨC, ý thức TẬP THỂ, có HIỆU QUẢ và SÁNG TẠO công ty chúng ta sẽ:

Tạo ra môi trường làm việc Thuận lợi để phát triển các Giá Trị Cá Nhân của nhân viên; và
Đem lại Niềm Vui, Sự Hứng Thú và Tự Hào cho khách hàng sử dụng các sản phẩm thời trang làm từ da cá sấu, các loại bò sát; và
Mang đến Sự Thú Vị, Thuận Tiện và có ích lợi cho Sức Khỏe cho khách hàng mua các sản phẩm thực phẩm chế biến từ cá sấu.
 

Hoạt động của chúng ta sẽ đồng thời đem lại lợi ích cho Khách hàng, Nhân viên, và Cộng đồng cho chính sự sinh tồn của Cá sấu tại Việt Nam.

III. Các mục tiêu

PHẢI ĐẠT ĐẾN TỪ 3 ĐẾN 5 NĂM TỚI (2013) CỦA LÀNG NGHỀ CÁ SẤU SÀI GÒN

Từ ba đến năm năm tới chúng ta phải đưa Làng Nghề Cá Sấu Sài Gòn thành một nơi đào tạo và làm việc của Những Người Xuất Sắc nhất nước Việt Nam trong nghề cá sấu (từ chăn nuôi, chế biến thịt cho đến sản xuất sản phẩm da cá sấu).

Những thành viên xuất sắc sẽ chiếm đến 30% trong tổng số các thành viên và sẽ có thu nhập cao gấp 3 - 5 lần mức trung bình những người cùng nghành nghề trong nước.

Chúng ta sẽ sáng tao ra những sản phẩm mang các Giá Trị Khác Biệt Xuất Sắc nhất để cung cấp cho khách hàng nội địa và xuất khẩu.

Đối với những thành viên tuân thủ đúng các giá trị Làng nghề (Trung Thực – Trách Nhiệm - Hợp Tác – Tận Tâm), Làng cá sấu Sài gòn sẽ là nơi tạo điều kiện, khuyến khích để các thành viên đó có thể phát triển trình độ văn hóa, kiến thức và nghề nghiệp tùy theo nhu cầu riêng. Bảo đảm cho họ có việc làm và thu nhập ổn định cao hơn 30%mức trung bình những người cùng nghành nghề trong nước.

TT - Cá Sấu Hoa Cà