Chính sách mua hàng trên website casauhoaca.com

Chính sách mua hàng tại Hoa Cà
1. Trong vòng 30 ngày: có thể đổi hoặc trả lại. Lưu ý: chưa qua sử dụng
2. Trong thời gian 3 năm: sản phẩm được bảo hành, sửa chữa miễn phí những hư hỏng do kỹ thuật sản xuất.


Nhận biết sản phẩm Cá Sấu Hoa Cà thật giả

Da thuộc theo công nghệ nước ngoài, kỹ thuật thuộc da tốt, da đẹp 99% không bị lỗi da (chọn da kỹ). Để tránh...


Giấy Chứng Nhận CITES

CITES (Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp) là Hiệp định giữa các chính phủ.